Barock / Rokoko -stil

 

Att grundrenovera en Barock och Rokokostilkrona av den enklare sorten likt den på bilden kostar ca

2 500 - 3 000:- (+ moms).

 

En grundrenovering består av byte av all gammal el samt omträdning av alla prismor.

Skadade / saknade prismor eller putsning av stommen ingår inte.

En större Barock eller Rokokostilkrona, likt den här under, kostar ca 8-10.000:- (+ moms) att grundrenovera.

 

Kristallkronan på bilden är ca 110 cm hög och har

8 ljusarmar.

 

På denna krona tog vi bort den eftermonterade elen i ljusarmarna och lagade hålen på ljushållare och ljusarmar.

 

Stommen bar fläckar från vatten och stearin och putsades därför upp.