Renovering

 

Vi renoverar inte bara våra egna kristallkronor utan tar även emot kristallkronor för renovering.

 

Vi rengör hela kristallkronor. Både prismor och stomme och byter ut gammal, farlig el.

 

Kompletterar om det saknas prismor.

Vi säljer även prismor om det är så att inte hela kronan behöver någon genomgång.

Vi trär om prismor. Trådarna som prismorna sitter fast med blir sköra med tiden och bör bytas efter ca 30 år.

Denna gustavianska stilkrona har fått ny el.

Prismorna är omträdda.

 

Den är något riktrad, kompletterad samt att den fått alla ljusarmar och ljushållare speciellt tillverkade för just den här kristallkronan.

 

De hade försvunnit vid en tidigare modernisering.